Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

20 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού..η ταπείνωση του ανθρώπου στις εστίες της ντροπής :
πόλεμοι, φτώχεια, εκμετάλλευση, αμάθεια..

..ο ηγεμονικός ρόλος των οικονομικά ισχυρών, πλήττει κυρίως τα παιδιά, παγκοσμίως..
- έλλειψη βασικών καθημερινών αναγκών, όπως το νερό, το φαγητό, η ένδυση..
έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης..έλλειψη εκπαίδευσης..
παιδική εργασία, παιδική πορνεία, παιδική βία-κακοποίηση-αμέλεια-εγκατάλειψη..

..γ ε ν ο κ τ ο ν ί α..

..οι εορτασμοί για προστασία και συμβάσεις δικαιωμάτων, είναι τουλάχιστον υποκριτικοί.. 


http://www.sansimera.gr/worldays/71